Corporation S.HOLDING
Entegre
arazi geliştirme

Sıcak duvarlar

"Sigran" granülleri üzerine cilalı mermerden koruyucu bir dış tabaka ile hafif beton üretim teknolojisi

SIGRAN
Tek katmanlı hafif betonarme duvar panelleri ve büyük boyutlu malzemelerin üretimi için silika granül üretim teknolojisi


SIGRAN aşağıdaki özellikleri sağlar:
- 100 EKO;
- çalışma sırasında termal özelliklerini değiştirmez;
- olağanüstü dayanıklılık;
- 170-300 kg/mZ'den daha az kütle hafifliği;
- ısı transfer direnci rezerv katsayısı 1.13'tür;
- ısı iletkenlik katsayısı λB1=0.22-0.12W/(m°C)'dir;
- su emme, kütle içinde % - 6-19;
- beton yoğunluğu - D600-D1000;
- dayanım - 3.2 - 14.2 /mPa;
- büzülme yapmaz;
- biyolojik dayanıklılık.


Silis tortul ve volkanik kayaçlardan köpürtme teknolojisi ile üretilen "Sigrane" granüllerinin hacimsel hafifliği (300 kg/mZ'den az) nedeniyle, büyük boyutlu Siblokların ağırlığı benzer betonarme blok veya panellerden 2 kat daha azdır.
Made on
Tilda